பிரபலங்கள் வாழ்விலே

Prabalangal-1

தஞ்சை வெ.கோபாலன்

சென்னை

 

தஞ்சை வெ.கோபாலன்

privarsh@gmail.com

 

அட்டைப் பட மூலம் – https://www.flickr.com/photos/90412460@N00/8375033780/in/faves-96102265@N04/

அட்டைப் பட வடிவமைப்பு – ஜெயேந்திரன்  – vsr.jayendran@gmail.com

மின்னூலாக்கம் – ஜெயேந்திரன்  – vsr.jayendran@gmail.com

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

 

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

 

பதிவிறக்க*

Click Link For Download : http://freetamilebooks.com/ebooks/pirabalangal-vazhvile/

Leave a comment