தியாக சீலர் கக்கன்

வெள்ளையர்களிடமிருந்துkakan

எமது நாட்டிற்கு

விடுதலையைப் பெற்றுத் தர

இரத்தம் சிந்தி உயிர் நீத்த

தேச விடுதலை வீரர்களின்

பொற்பாதங்களுக்கு

 

உரிமை – Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.

நூல் ஆசிரியர்

இளசை சுந்தரம் – humourkingilasai@yahoo.com

மின்நூல் பதிப்பு2015

மின்நூல் வடிவமைப்பு

GNU அன்வர் – gnukick@gmail.com

அட்டை வடிவமைப்பு

. மோசஸ் நவராஜ்

மூலங்கள் பெற்றது

GNUஅன்வர்,சங்கராமசாமி

Click Link For Download : http://freetamilebooks.com/ebooks/kakan/

Leave a comment